Předkupní právo při prodeji nemovitosti bude od 1.7.2020 zrušeno

15.4.2020 byl ve sbírce zákonů zveřejněn očekávaný zákon, který zejména přináší zrušení předkupního práva spoluvlastníků bytů k převáděným spoluvlastnickým podílům. Zákon bude účinný od 1.7.2020.

Předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí se v podstatě vrací do stavu, který platil v letech 2014 až 2017. Tehdy, když byl přijímán nový občanský zákoník, bylo předkupní právo omezeno jen na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Právo bude podle schválené novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví.

S účinností od 1.7.2020 předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí zůstane zachováno pouze v rozsahu novelizovaného znění § 1124

  1.  
  1. Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

  2. Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.


Historie předkupního práva

Historicky předkupní právo neodmyslitelně patřilo do českého právního řádu. S příchodem Nového občanského zákoníku (NOZ) v roce 2014 bylo více méně zrušeno. To vyvolalo nevoli spoluvlastníků rodinných a bytových domů, kteří chtěli mít právo ovlivnit, kdo bude spolu s nimi nemovitost vlastnit. Proto bylo od roku 2018 novelou NOZ předkupní právo opět obnoveno. Byť původní záměr návratu tohoto institutu byl žádoucí a pochopitelný, byl zákon postaven tak nešťastně, že v praxi znovuzavedené předkupní právo dopadlo i na případy, kdy to bylo proti logice věci a prodej značně komplikovalo (např. prodej bytů, s nimiž souviselo i spoluvlastnictví garážových stání, sklepů, či pozemků, nebo v případě spoluvlastnictví na příjezdových cestách k nemovitostem apod.) Loni vláda přišla s návrhem, že z předkupního práva vyloučí výslovně jen některé případy. Nicméně návrh prošel připomínkovým řízením a finální podobu už známe. Předkupní právo bude od 1.7.2020 opět zrušeno.

Copyright © 2011 Profi Agroterra s.r.o. | Web vytvořila agentura BOXART